Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

สร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วย Prosoft CRM

ชื่อหนังสือ : สร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วย Prosoft CRM
ผู้เขียน : คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช
ISBN : 978-974-93332-8-0
ขนาดรูปเล่ม : 170 x 220 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ลักษณะ : พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม พร้อมแผ่น CD โปรแกรม
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร
ฝ่ายบริการ ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย
นิสิต-นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1
เดือน / ปี ที่พิมพ์ : 05/2552
รายละเอียดหนังสือ
      หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถนำ CRM มาปรับใช้กับองค์กรของคุณได้ง่ายขึ้น โดยใช้ซอฟแวร์ Prosoft CRM และ Prosoft E-mail Marketing เป็นเครื่องมือสำหรับงานขาย งานบริการ งานการตลาด รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง
 
  บทที่ 1 แนวทางการนำ CRM มาใช้กับงานขาย งานบริการ และงานการตลาด
  บทที่ 2 การบริหารข้อมูลลูกค้า (Leads, Accounts, Contacts)
  บทที่ 3 การบริหารทีมขาย (Queue, Assignment, Quota, Sales Process, Activity)
  บทที่ 4 การบริหารงานขาย (Opportunities, Quotations, Invoices, Credit Notes)
  บทที่ 5 การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Quotation, Order, Invoices, Shipment, Credit Note)
  บทที่ 6 การบริหารสัญญาบริการ (Contracts, Service Schedule, Invoices of Maintenance)
  บทที่ 7 การบริหารศูนย์บริการ (Customer Service, Case, Solution)
  บทที่ 8 การบริหารแคมเปญ (Marketing Lists, Campaigns)
  บทที่ 9 การทำตลาดโดยใช้จดหมายข่าว (E-Newsletter, E-Mail Marketing)
  บทที่ 10 การทำตลาดโดยใช้ E-Marketplace และการสร้างเว็บองค์กรกับ B2Bthai.com
  บทที่ 11 บทสรุป