Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด

บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ ณ บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด วันที่ 23 พฤษภาคม 2559


บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด ตั้งโดยผู้บริหารคนไทยและญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำเนินกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นนำเข้าสินค้าชั้นนำด้าน Automation เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในประเทศ รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายงานการผลิต นอกจากนั้นยังให้บริการให้คำปรึกษาและดูแลในการปรัปปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร รวมถึงสายการผลิตให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบริหารงานขาย Prosoft CRM นะคะ


บทความโดย : Prosoft CRM
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftcrm.in.th
Company
News