Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ความเชื่อเกี่ยวกับ Social Media

     ถึงแม้ว่าการตลาด Social Media จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการตลาดออนไลน์อื่นๆ อย่างล่าสุด เว็บไซต์สังคมออนไลน์ Facebook ได้ฉลองจำนวนสมาชิกที่สูงถึง 500 ล้านราย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน เพิ่มสมาชิกจากเดิมถึง 100 ล้านราย

     

     นักการตลาดและผู้บริหารเองก็ยังกังวลและสงสัยในการตลาด Social Media ที่ได้ลงทุนไปว่าเพียงพอไหม หรือปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือเปล่า ยังมีความเชื่อและคำถามอีกมากมายที่สงสัยและมองหาคำตอบ แน่นอนว่าบางความเชื่อไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องในขณะนี้ได้พิจารณาความเชื่อเกี่ยวกับ Social Media ได้ต่อไปนี้

    
     การตลาด Social Media เป็นเรื่องที่ง่าย เราสามารถหาพนักงานที่ไหนมาทำก็ได้เพราะว่าโดยพื้นฐานของ Social Media เกี่ยวข้องกับ"การสนทนา" ซึ่งการสนทนาของคุณกับผู้ใช้สังคมออนไลน์ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ บุคคลที่รับผิดชอบต่อการสนทนานี้จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท โต้ตอบคำร้องเรียนต่างๆ ให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มสังคมออนไลน์ ดังนั้นคุณควรจะพิจารณาให้ดีว่าบุคคลที่รับผิดชอบนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร คุณต้องให้ความระมัดระวังในการคัดสรรบุคคลที่รับผิดชอบนี้เป็นอย่างดี
    

     การตลาด Social Media เป็นเรื่องที่ยาก ถ้าถามกันจริงๆ แล้ว ก็บอกได้เลยว่า เป็นเรื่องที่ยากจริงๆ การตลาด Social Media ต้องอาศัยกลยุทธ์และเทคนิคที่ดีและถูกต้องถึงจะประสบความสำเร็จ มารยาทในการสนทนาก็มีความจำเป็นด้วยเช่นกัน แต่ทั้งหมดนี้คุณสามารถที่จะเรียนรู้มันได้ คุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ โพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจที่จะให้ผู้ใช้สังคมออนไลน์กระจายต่อไป แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำหน้าที่นี้ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะทำ

                   
    Social Media สำหรับวัยรุ่นเท่านั้น ผู้บริหารหลายคนไม่ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์สังคมออนไลน์เลย เพราะมีความคิดเสมอว่า Social Media เป็นเรื่องของเด็กหรือวัยรุ่นเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่อย่างที่คิดกลุ่มสมาชิก อายุ 35-54 ปี เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของเว็บไซต์สังคมออนไลน์อย่าง Facebook อย่างไรก็ตาม อายุไม่ได้สัมพันธ์กับพฤติกรรมในสังคมออนไลน์ นักการตลาดควรจะพิจารณาที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์มากกว่า

                  
     ถ้าการตลาด Social Media เกี่ยวกับคนเป็นส่วนใหญ่ การจ้างคนอื่นมาทำแทน ไม่น่าจะเป็นความคิดที่ถูกต้อง การจ้างคนอื่นทำแทนหรือเอาท์ซอร์สน่าจะเหมาะกับบริการที่ปรึกษา พัฒนาระบบไอที หรืองานบัญชี เป็นต้น เพราะการตลาด Social Media มีการสื่อสารแบบสองทางกับผู้ใช้สังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการจ้างคนอื่นทำอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่คุ้มเสีย ดังนั้นบริษัทควรจะทำการตลาด Social Media เองดีที่สุด

                   
     การตลาด Social Media เป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่ไม่จริงเลย  อาจจะจริงสำหรับเว็บไซต์สังคมออนไลน์หรือเครื่องมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เช่น Twitter กำเนิดปี 2550 หรือ FourSquare ที่เพิ่งกำเนิดเมื่อปีที่แล้ว แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีเพียงเว็บไซต์สังคมออนไลน์เหล่านี้เท่านั้น ยังมีเว็บไซต์สังคมออนไลน์อื่นๆ ที่มีกำเนิดมานานแล้ว อย่าง Blog หรือ เว็บไซต์อย่าง YouTube เป็นต้น การตลาด Social Media โดยพื้นฐานแล้ว คือการมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลในการสนทนาของสังคมออนไลน์ ซึ่งผมเชื่อว่าการตลาดนี้มีมานานแล้ว เพียงแต่ว่าเครื่องมือหรือเว็บไซต์สังคมออนไลน์ช่วยเร่งให้อัตราการเติบโตของสังคมออนไลน์มีมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนทนาที่มากขึ้น

                   
     การตลาด Social Media ไม่เหมาะกับธุรกิจอย่างเรา หลายคนมีความคิดว่า Social Media เหมาะกับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือกระแสในสังคมออนไลน์ แต่จริงๆ แล้ว Social Media สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็น B2C หรือ B2B เช่น บางบริษัทให้บริการที่ปรึกษาทางภาษี บริษัทอาจจะใช้เว็บไซต์ Social Media เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารหรือที่ปรึกษาทางภาษี โดยไม่คิดค่าบริการใด กับผู้ใช้สังคมออนไลน์ แล้วผู้ใช้สังคมออนไลน์จะรับทราบในแบรนด์ของบริษัทนั้น และกลายเป็นลูกค้าต่อไปในอนาคตได้ ยกเว้นธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจเฉพาะ เช่น ขายสินค้าให้ราชการหรือกองทัพอย่างเดียว ซึ่งคุณอาจจะไม่ต้องการเว็บไซต์ Social Media เพื่อการตลาดก็ได้


ผู้แต่ง : นาวิก นำเสียง
แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

 

 Company
News