Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ข่าวดี ห้ามพลาดโปรโมชั่นพิเศษสุด จากทางบริษัท ลดราคา หนังสือ 40%

   
 ชื่อหนังสือ :สร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วย Prosoft CRM
 ผู้เขียน :คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช
 ISBN :978-974-93332-8-0
 ขนาดรูปเล่ม :170x220 มิลลิเมตร
 จำนวนหน้า :208 หน้า
 ราคาปก :190 บาท
 ลักษณะ :พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม พร้อมแผ่น CD โปรแกรม
 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ :
  • เจ้าของกิจการ 
  • ฝ่ายบริการ
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  • นิสิต-นักศึกษา
  •  ผู้บริหาร    
  • ฝ่ายการตลาด
  • ฝ่ายขาย
  • ผู้ที่สนใจทั่วไป

 
 ผู้จัดจำหน่าย :บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
 ครั้งที่พิมพ์ :1
 เดือน / ปี ที่พิมพ์ : 05/2552
รายละเอียดหนังสือ :  
         หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถนำ CRM มาปรับใช้กับองค์กรของคุณได้ง่ายขึ้น โดยใช้ซอฟแวร์ Prosoft CRM และ Prosoft E-mail Marketing เป็นเครื่องมือสำหรับงานขาย งานบริการ งานการตลาด รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง 
เนื้อหาภายในเล่ม :  
 " หนังสือ สร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วย Prosoft CRM "  
บทที่ 1   แนวทางการนำ CRM มาใช้กับงานขาย งานบริการ และงานการตลาด
บทที่ 2   การบริหารข้อมูลลูกค้า (Leads, Accounts, Contacts)
บทที่ 3   การบริหารทีมขาย (Queue, Assignment, Quota, Sales Process, Activity)
บทที่ 4   การบริหารงานขาย (Opportunities, Quotations, Invoices, Credit Notes)
บทที่ 5   การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Quotation, Order, Invoices, Shipment, Credit Note)
บทที่ 6   การบริหารสัญญาบริการ (Contracts, Service Schedule, Invoices of Maintenance)
บทที่ 7   การบริหารศูนย์บริการ (Customer Service, Case, Solution)
บทที่ 8   การบริหารแคมเปญ (Marketing Lists, Campaigns)
บทที่ 9   การทำตลาดโดยใช้จดหมายข่าว (E-Newsletter, E-Mail Marketing)
บทที่ 10 การทำตลาดโดยใช้ E-Marketplace และการสร้างเว็บองค์กรกับ B2Bthai.com
บทที่ 11 บทสรุป

 
 Company
News