Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

สานต่อโครงการ “เด็กดอยคีย์ข้อมูลสร้างอนาคต”สานต่อโครงการ “เด็กดอยคีย์ข้อมูลสร้างอนาคต” Prosoft Group เปิดรับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูลผ่าน www.lionjob.com บริษัทในเครือธนาคารซอฟท์แวร์ร่วมแรงและแบ่งปัน Lionjob.com เว็บไซต์ รับสมัครงาน ประกาศตำแหน่งงาน ออนไลน์ที่ครอบคลุมความต้องการของผู้หางานและผู้ประกอบการมากที่สุด

เราอยากมีส่วนร่วมในแบ่งปันโอกาสให้ชาวเขาชาวดอยหรือผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานคุณภาพและช่วยยกระดับศักยภาพของคนในสังคมท้องถิ่นให้ดีขึ้น สนใจสมัครได้ที่ http://www.lionjob.com/JobDetail/Detail1/23249ข่าวโดย : คุณวัชราภรณ์ นีละสมิตร
Company
News